Historie verzí doplňku Smart Referer

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.11.1-signed.1-signed 7.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 13.0 - 29.0, Firefox 13.0 a novější

Added centralized autoupdated whitelist.

Verze 0.0.10.1-signed.1-signed 7.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 13.0 - 22.0, Firefox 13.0 a novější

Drop PrefBranch2 and prevent an edge case bug.

Verze 0.0.9.1.1-signed.1-signed 7.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 22.0, Firefox 7.0 a novější

Fixed an issue with regexp generation from wildcards.

Verze 0.0.8.1.1-signed.1-signed 6.8 KiB Podporuje Firefox 7.0 a novější

Fix typo in option description.

Verze 0.0.7.1.1-signed.1-signed 6.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Made "self" the default mode and "false" the default strict. Fixed few bugs and improved whitelist speed.

Verze 0.0.6.3.1-signed.1-signed 6.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Prevent spamming of uncaught exceptions.

Verze 0.0.6.2.1-signed.1-signed 6.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Some style improvements.

Verze 0.0.5.1-signed.1-signed 6.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Added whitelist support.

Verze 0.0.4.3.1-signed.1-signed 5.8 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější