Historie verzí doplňku Safe for Amoled

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.1-signed 13.5 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 41.0, Firefox 4.0 a novější, Mobilní 8.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

add more options

Verze 0.3.1-signed 14.1 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 25.0, Firefox 4.0 a novější, Mobilní 8.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

fix for android and firefox