Historie verzí doplňku NO Google Analytics

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.1-signed.1-signed 15.9 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 42.*, Firefox 21.0 a novější

* Cleaning URLs with GA params

Verze 0.5.1-signed.1-signed 82.6 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 23.0, Firefox 19.0 a novější

* adding a simple-pref for the console logging of blocked requests

Verze 0.4.1-signed.1-signed 77.2 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 23.0, Firefox 19.0 a novější

* Support Fennec.
* Block everything from google-analytics.com everywhere.

Verze 0.2.1-signed.1-signed 70.8 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější