Historie verzí doplňku NO Google Analytics

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.1-signed.1-signed 15.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 42.*, Firefox 21.0 a novější

* Cleaning URLs with GA params

Verze 0.5.1-signed.1-signed 80.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 23.0, Firefox 19.0 a novější

* adding a simple-pref for the console logging of blocked requests

Verze 0.2.1-signed.1-signed 69.2 KiB Podporuje Firefox 18.0 a novější