Historie verzí doplňku Lock

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5 9.4 kB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 40.0

Added lock on startup functionality! If you quit firefox (killing the app or using CleanQuit or something) and re-open it, it will be instantly locked.

Verze 1.4 9.4 kB Podporuje Firefox pro Android 14.0 - 26.0

Enhanced security features.

Verze 1.2 6.5 kB Podporuje Firefox pro Android 14.0 - 23.0