Historie verzí doplňku Home Links

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.3.1-signed.1-signed 22.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 30.0a1 - 56.*

Fixed some compatibility issues with the latest versions of Firefox for Android

Verze 2.2.1-signed.1-signed 22.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 29.*

- Removed the context menu that reacts to the long touch.This change is necessary to solve a problem with the selection of the text of the page.
- Added an item to the main menu "[HL] Add current page" to add the url of the current page to the home links.

In future versions, this new menu item will be moved to a pageaction.

Verze 2.1.1-signed.1-signed 21.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 23.*

Minor changes to the code style

Verze 1.2 13.0 KiB

Added a new option:
- "set focus on new tab"

removed option:
- links in JSON format

Verze 1.0 11.0 KiB