Historie verzí doplňku Google+ Share for Android

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.6.0 14.6 kB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 38.0

Verze 1.5 177.0 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 25.0

Verze 1.4.1-signed 185.7 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 20.*, Firefox 19.0 a novější

Verze 1.3.1.1-signed 180.8 kB Podporuje Firefox pro Android 18.0 - 23.0, Firefox 18.0 a novější

Verze 1.3.1-signed 180.8 kB Podporuje Firefox pro Android 18.0 - 22.0, Firefox 18.0 a novější