Historie verzí doplňku Google+ Share for Android

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.6.0.1-signed.1-signed 18.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 38.0

Verze 1.5.1-signed.1-signed 181.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 25.0