Historie verzí doplňku Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

92 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 7.5.1 10.6 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 40.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.3.1.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.2.4.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.2.3.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.2.1.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.2.0.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 39.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.3.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.2.1-signed.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.1.1-signed.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 7.1.0.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 37.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.9.3.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 36.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.9.2.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.9.1.1-signed.1-signed 10.7 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.8.4.1-signed 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.8.3.1-signed.1-signed 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

4K Download

Verze 6.7.1.1-signed.1-signed 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 35.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.2.2.1-signed 5.6 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 32.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 6.1.2.1-signed 5.5 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 32.*, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.9.1.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 30.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.8.3.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 30.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.8.1.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 29.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.7.1.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 29.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.4.4.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 29.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.3.2.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 5.3.1.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Android Version Fixed
HD download added

Verze 5.1.1.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Fixed Android Version

Verze 5.0.2.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Full HD Download

Verze 5.0.1.1-signed.1-signed 5.4 MB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 27.0a1, Firefox 3.0 a novější

Full HD video download for Windows users
Android version fixed for FF26

Verze 4.0.8.1-signed 343.6 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 28.0a1, Firefox 3.0 a novější

Verze 4.0.7.1-signed 343.5 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 26.0a1, Firefox 3.0 a novější

Removed formats without sound or picture