Historie verzí doplňku Open Link in Zombie Tab

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.6.1-signed.1-signed 6.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 56.*

In version 0.0.5 and below, disabling this add-on sometimes would not remove the context menu option. This version resolves the problem.