Historie verzí doplňku Auto Fullscreen

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-signed.1-signed 9.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 15.0 - 56.*

New features
* hiding of location bar after page load
* showing of location bar when swiping vertically from or towards upper edge of screen
* step back in history when swiping horizontally from left edge of screen
* step forward in history when swiping horizontally towards left edge of screen