Historie verzí doplňku Always Zoom

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 1.0 kB Podporuje Firefox pro Android 14.0a2 - 21.0