Historie verzí doplňku Always Zoom

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1-signed.1-signed 4.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 14.0a2 - 56.*