Icon of Header Tools Lite

Header Tools Lite 0.5.2  Requires Restart

per Paolo "Kaosmos"

Allows to modify the header and the source of messages

Mozilla només ha revisat de manera preliminar aquest complement. Més informació