Historial de versions del Yelp Search Toolbar

1 versió

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 4.2.0 8.2 kB Funciona amb Firefox 4.0b1 and later, Thunderbird 1.5 and later

Fixes for YelpSearch 4.2.0
1. Now compatible with latest versions of Firefox & Thunderbird
2. Localization added