Historial de versions del RulerDark

29 versions

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 1.3.6 619.0 KiB Funciona amb Firefox 3.1b2pre - 3.5.*

Versió 1.3.1 928.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Versió 1.2.3 958.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Versió 1.2.2 956.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.6a1pre

1.2.2 Important bug fix

Versió 1.1.9 964.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b3pre

Versió 1.1.7 959.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b3pre

Versió 1.1.6 968.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b3pre

Versió 1.1.5 955.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.1.4 941.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.1.3 946.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

fixed console
and return old bookmark-bar

Versió 1.1.2 945.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

some fixes

Versió 1.1.1 939.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

update sidebar,download-complete

Versió 1.1.0 928.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

update findbar,muen,button

Versió 1.0.9 910.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

change lnterface the contrast
easy to eyes

Versió 1.0.8 907.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Fixed 3.1b2pre toolbar-icon

Versió 1.0.7 879.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.5 820.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.4 830.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.3 809.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.2 806.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.1 804.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0 786.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.9 748.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.8 713.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.7 713.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.6 715.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.3 923.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.2 903.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.1 877.0 KiB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre