Historial de versions del RulerDark

29 versions

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 1.3.6 633.9 kB Funciona amb Firefox 3.1b2pre - 3.5.*

Versió 1.3.1 950.3 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Versió 1.2.3 981.0 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Versió 1.2.2 978.9 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.6a1pre

1.2.2 Important bug fix

Versió 1.1.9 987.1 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b3pre

Versió 1.1.7 982.0 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b3pre

Versió 1.1.6 991.2 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b3pre

Versió 1.1.5 977.9 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.1.4 963.6 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.1.3 968.7 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

fixed console
and return old bookmark-bar

Versió 1.1.2 967.7 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

some fixes

Versió 1.1.1 961.5 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

update sidebar,download-complete

Versió 1.1.0 950.3 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

update findbar,muen,button

Versió 1.0.9 931.8 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

change lnterface the contrast
easy to eyes

Versió 1.0.8 928.8 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Fixed 3.1b2pre toolbar-icon

Versió 1.0.7 900.1 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.5 839.7 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.4 849.9 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.3 828.4 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.2 825.3 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0.1 823.3 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 1.0 804.9 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.9 766.0 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.8 730.1 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.7 730.1 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.6 732.2 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.3 945.2 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.2 924.7 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre

Versió 0.1 898.0 kB Funciona amb Firefox 3.0 - 3.1b2pre