Historial de versions del handler per schema geo:

1 versió

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 0.1.1-signed 1.9 kB Funciona amb Firefox 14.0 and later