Historial de versions del WebDriver Element Locator

8 versions

Aneu amb compte amb les versions antigues!

Aquestes versions es mostren només com a referència i per a fer proves. Sempre heu d'utilitzar les darreres versions dels complements.

Versió 1.rev312 181.6 kB Funciona amb Firefox 19.0 and later

Ordered locators by uniqueness.

Versió 1.rev306 181.4 kB Funciona amb Firefox 19.0 and later

Ordered locators by uniqueness. Updated compatibility information.

Versió 1.rev226.1 177.3 kB Funciona amb Firefox 19.0 and later

Repacked with the SDK version 1.14

Versió 1.rev275 157.2 kB Funciona amb Firefox 17.0 and later

1) Added preferences so users can enable/disable the different types of locators that appear in the context menu, and change their driver name

2) Added Java locators.

Versió 1.rev226 153.2 kB Funciona amb Firefox 17.0 and later

Fixed a bug that could misrepresent a ruby/python locator under some circumstances.

Versió 1.rev219 153.5 kB Funciona amb Firefox 17.0 and later

Added locators for python and ruby bindings.

Versió initial.rev125 152.8 kB Funciona amb Firefox 17.0 and later

Fixed a bug in one of the driver locators.

Versió initial.rev121 152.8 kB Funciona amb Firefox 13.0 and later

Changed to SDK 1.12