مقيمة بـ 4 من 5 نجوم

So simple, the best of the lorem generators available. It does the 2 things I always want:
• starts with lorem as default setting
• has the option for specific character counts

مقيمة بـ 2 من 5 نجوم

Displays only 84 words then repeats itself.

You can select how many characters, words, or paragraphs, etc. but in the end it repeats the first 84 words over and over.

Most of the other generators have 200 words.

Lorem ipsum dolor sit amet مقيمة بـ 5 من 5 نجوم

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

differents content مقيمة بـ 4 من 5 نجوم

Usefull Extension...
Just one thing to say : when i generate 3 paragraphs, they are the same... Is it possible to make them different ?
Thanx for the good work...

مقيمة بـ 5 من 5 نجوم

Of the Lorem Ipsum Generators available this is the best one. This one gives more degree of control. You can select how many characters, words, or paragraphs. You can also select from multiple types of dummy text.

Firefox 3 compatibility مقيمة بـ 5 من 5 نجوم

I have patched-for-3 version of numerous extensions that won't migrate at http://quitt.net/mozilla/extensions/ (Caveat Emptor)