Icon of Український переклад Thunderbird

Український переклад Thunderbird 19.0

deur Tim Babych

Надає український інтерфейс Thunderbird