இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, Rated 5 out of 5 stars

இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, தொடரட்டும் உங்கள் பணி.

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.8). 

மேம்படுத்த வேண்டுகிறேன் Rated 3 out of 5 stars

நல்ல நீட்சி சவாலான தமிழ்ச் சொல்லியலில் சிறப்பான திருத்தி. ஒரு வினைச் சொல்லின் அனைத்துப் பரிமாணத்தையும் கண்டுகொள்ளுமானால் இன்னும் சிறப்பு

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.8). 

yah Rated 4 out of 5 stars

gdgd

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.8). 

Rated 4 out of 5 stars

super ext

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.8). 

Rated 4 out of 5 stars

மிக மிக நன்றி..!வலை தளத்தில் இப்படியொரு அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்து ம் போது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.. நன்றி..! க்ரோமிலும் இப்படியொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்...

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.6). 

Rated 5 out of 5 stars

Nice one... Please make it available for chrome too...

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.3). 

Rated 4 out of 5 stars

நன்றாக வேலை செய்கிறது. இந்த பயனுள்ள நீட்சி குரோம் உலாவியிலும் கிடைக்கப் பெற வேண்டும். நன்றி.

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.3). 

Thanks for this extension Rated 5 out of 5 stars

It is very useful extension. Working very well. Grete to know that my friends are worked on this extension. Thank you very much,..!!

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (0.3).