நன்றாக உள்ளது Rated 5 out of 5 stars

சொற்கள் சரியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (52.0). 

மிகவும் அழகான பயன்பாடு Rated 5 out of 5 stars

இப்போது நான் என் சொந்த தமிழ் மொழியில் அனைத்து பயர்பாக்ஸ் மெனுக்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் பார்க்க முடியும். இது போன்ற அனைத்து நல்ல படைப்புகளை பயர்பாக்ஸ் நன்றி. :-)

Dié resensie is oor 'n vorige weergawe van dié byvoeging (49.0).