Icon of StrataM

StrataM 1.0

deur Wildrows

Restores icon colours from the default XP theme to the Aero theme.