Chengings

Informazioni utente

Informazioni sullo sviluppatore
Nome Chengings
Località Bangkok
Pagina principale http://www.mhafai.com/
Utente da March 27, 2008
Numero di componenti aggiuntivi sviluppati 4 componenti aggiuntivi
Media delle valutazioni sui componenti aggiuntivi di questo sviluppatore. Assegnate 4 su 5 stelle

I componenti aggiuntivi che ho realizzato

More Display Resolutions Riavvio non richiesto

An easy way to test website with different display resolutions

Assegnate 4 su 5 stelle (8)
10.156 utenti

Longdo Dict Menu Riavvio non richiesto

ส่วนขยายนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยการคลุมคำที่ต้องการค้น และคลิกขวาแล้วคลิกที่ "ค้นคำด้วย Longdo Dict" เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ความหมายของคำที่คุณต้องการจะค้นหาแล้ว

Assegnate 5 su 5 stelle (2)
608 utenti

Newtab: Rows & Columns

An easy way to change rows & columns in about:newtab

Assegnate 4 su 5 stelle (4)
225 utenti

Pantip Button Riavvio non richiesto

เพื่อการเข้าถึงพันทิปที่ง่ายยิ่งขึ้น - แค่ติดตั้งส่วนขยาย ปุ่ม Pantip Button ก็จะปรากฏขึ้นทางขวาสุดของแถบเครื่องมือนำทาง (Navigation bar) และนั้นก็คือประตูสู่เว็บบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Assegnate 1 su 5 stelle (1)
24 utenti

Le mie recensioni

Ancora nessuna recensione.