Twoo 1.2.2.1-signed.1-signed

Végfelhasználói licencszerződés

A(z) Twoo telepítése előtt el kell fogadnia a következő Végfelhasználói licencszerződést:

Twoo Firefox Add-on Végfelhasználói Licenszszerződés és Használati Feltételek

Üdvözlünk a Twoo Firefox Add-on alkalmazásban, amit a Twoo.com weboldallal (a "Weboldal") kapcsolatban használhatsz. A Weboldal tulajdonosa a Massive Media NV, székhelye Gent, Belgium, cégjegyzékszáma 0859.635.972 (a továbbiakban mint "Twoo" vagy "mi"). Jelen Végfelhasználói Licenszszerződés és Használati Feltételek az összes frissítéssel és járulékos feltétellel együtt alkotják a közted és a Twoo között létrejött megállapodást (együttesen a "Megállapodást"). Ezen kívül, jelen alkalmazás használatához a Weboldal felhasználójának kell lenned, és el kell fogadnod a Weboldal Felhasználási Feltételeit és Adatvédelmi Nyilatkozatát. Ez a Megállapodás részét képezi a Weboldal Felhasználási Feltételeinek, amelyeket referenciaként ezúton is feltüntetünk. A Weboldal Felhasználási Feltételei és Magatartási Szabályzata a http://www.twoo.com címen érhetők el.

1.
A Megállapodás elfogadása
Az alkalmazás ("Alkalmazás") letöltésével (i) elfogadod jelen Megállapodás feltételeit, és (ii) igazolod, hogy rendelkezel mindazzal a jogosultsággal és kapacitással, ami a Megállapodás valamint a Weboldal Felhasználási Feltételeinek betartásához szükségesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely részével nem értesz egyet, ne töltsd le az Alkalmazást. Jelen Megállapodást a Twoo bármikor módosíthatja, és ilyen változtatások után a Szolgáltatás további felhasználásához el kell fogadnod a változtatásokat.

2.
Licenszfeltételek.
A Megállapodás feltételei értelmében a Twoo nem kizárólagos, nem átruházható, allicenszbe nem adható, egyéni engedéllyel ruház fel arra, hogy az Alkalmazást saját tulajdonodban és használatodban lévő eszközödre letölthesd és azon felhasználhasd kizárólag arra a célra, hogy szolgáltatásokat vehess igénybe a Twoo vállalattól a Weboldalon. A fent rád ruházott licensz jogok kivételével a Twoo minden más jogot, címet és érdeket fenntart az Alkalmazással kapcsolatban, a benne foglalt szerzői jogokat is beleértve. Beleegyezel, hogy az Alkalmazást nem használod olyan célokra, amelyeket jelen Megállapodás nem engedélyez kifejezetten. Az Alkalmazás és a Szolgáltatáson vagy ahhoz használt bármely más szoftver a Twoo bizalmas információjának minősül, és elfogadod, hogy ezeket nem osztod meg harmadik féllel. Az Alkalmazás és az általa elérhető szolgáltatás a felhasználók személyes használatára szolgálnak, a felhasználók semmilyen kereskedelmi célra nem használhatják fel. A Twoo minden jogot fenntart az Alkalmazás felfüggesztésére, módosítására vagy megszüntetésére, amit bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül megtehet.

3.
Időtartam.
Jelen Megállapodás addig marad hatályban, amíg az Alkalmazást használod. A Twoo bármikor és bármilyen indokkal felbonthatja ezt a Megállapodást, és visszavonhatja az Alkalmazás használatára vonatkozó engedélyedet és jogodat. Ilyen szerződésbontás esetén azonnal fel kell függesztened az Alkalmazás használatát, és el kell távolítanod azt a számítógépeidről, mobil eszközeidről és minden más helyről, ahová elmentetted vagy másképp elraktároztad az Alkalmazást. A Twoo vállalatnak nem kötelessége előzetesen értesíteni az Alkalmazás használati engedélyének megszüntetéséről, vagy az engedély visszavonását megindokolni. Jelen megállapodás minden olyan részlete, amely természetéből adódóan mentesül jelen Megállapodás megszüntetésének hatása alól, mentesül az ilyen jellegű megszüntetés alól. A Twoo fenntartja a jogot a kivizsgálásra és az Alkalmazás használati engedélyének megszüntetésére, amennyiben szabálytalanul használtad a Twoo szolgáltatásait, törvénytelenül vagy szabálysértően viselkedtél, vagy megszegted a Weboldal Felhasználási Feltételeit az Alkalmazás használata közben.

4.
Tulajdonjogok.
Az Alkalmazás a Twoo és licensztulajdonosainak jogvédett anyagait, védjegyeit és egyéb tulajdonjogi információit tartalmazza. Jelen megállapodás értelmében tilos a Twoo tulajdonjogi információinak bárminemű másolása, közzététele, sugárzása, megjelenítése, előadása illetve árusítása. Beleegyezel, hogy nem módosítod, adaptálod, allicenszeled, fordítod le, árusítod, fejted vissza, dekódolod, fordítod vissza vagy bármilyen más módon nem bontod szét az Alkalmazás egyetlen részletét sem.

5.
Jogi nyilatkozat.
A Twoo nem vállal felelősséget az Alkalmazás révén feltöltött vagy elérhetővé tett, illetve a szolgáltatásaival kapcsolatos helytelen vagy pontatlan tartalomért, akár az Alkalmazás felhasználói, akár az azzal kapcsolatos felszereléssel illetve programozással összefüggő tevékenység miatt jelentek meg az információk. A Twoo nem vállal felelősséget semminemű problémáért vagy technikai hibáért, amelyek a telekommunikációval, számítógépekkel vagy más felszerelésekkel illetve szoftverekkel kapcsolatban merülnek fel az Alkalmazással összefüggésben. Az Alkalmazás és a Szolgáltatás jelen formájában jár a felhasználóknak, a Twoo kifejezetten elzárkózik a meghatározott célra való alkalmasságot illető bárminemű garanciától vagy jogtisztasági szavatosságtól.

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK KERETEIN TÚL TWOO SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELYEK A TE VAGY BÁRKI MÁS, AZ ALKALMAZÁS VAGY A TWOO SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VISELKEDÉSE KÖVETKEZTÉBEN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KÖVETKEZNEK BE, BELEÉRTVE (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL) A TESTI ÉS ÉRZELMI SÉRÜLÉSEKET ÉS BÁRMINEMŰ KÁRT, AMI AZ ALKALMAZÁS VAGY JELEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZIK.

6.
Egyéb.
Elfogadod, hogy amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Megállapodásnak harmadik személy kedvezményezettje nincs. Jelen Megállapodás (a Weboldal Felhasználási Feltételeivel és Adatvédelmi Byilatkozatával együtt) a teljes megállapodást tartalmazza közötted és a Twoo között az Alkalmazás felhasználását illetően. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely része érvénytelennek bizonyul, a jelen Megállapodás többi részét a lehető legteljesebb mértékben kell, az érintett részre tekintet nélkül értelmezni. A Megállapodásban foglaltakra nézve a belga törvények irányadók, jogütközésre való hivatkozás nélkül. A Megállapodást illetve az Alkalmazás használatát érintő egyéb kérdésekben a genti, belgiumi bíróságok járnak el.

Vissza ehhez: Twoo…