שונות

הרשמה כמנוי

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

Rated 5 out of 5 stars (431)
440,602 משתמשים

ImportExportTools נדרשת הפעלה מחדש

Adds some tools to import and export folders and messages

Rated 4 out of 5 stars (155)
423,247 משתמשים

Provider for Google Calendar נדרשת הפעלה מחדש

Allows bidirectional access to Google Calendar

Rated 4 out of 5 stars (927)
333,130 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

Rated 5 out of 5 stars (277)
204,691 משתמשים

MinimizeToTray revived נדרשת הפעלה מחדש

Minimizes windows into the system tray.

Rated 5 out of 5 stars (320)
191,172 משתמשים

SQLite Manager נדרשת הפעלה מחדש

Manage any SQLite database on your computer.

Rated 4 out of 5 stars (77)
176,666 משתמשים

Add-ons Manager Context Menu נדרשת הפעלה מחדש

Add more items to Add-ons Manager context menu.

Rated 5 out of 5 stars (36)
164,255 משתמשים

Extra Folder Columns נדרשת הפעלה מחדש

This extension is for those TB3 users who want the multiple-columns view that TB2 allowed

IMPORTANT: If you are using Thunderbird 38 or later, uninstall this addon. The functionality is in core now.

Rated 4 out of 5 stars (250)
106,127 משתמשים

JavaScript Debugger נדרשת הפעלה מחדש

As of Firefox 33, Venkman *no longer works*, as the APIs which it needs have been removed.

Venkman is the code name for Mozilla's JavaScript Debugger. Venkman aimed to provide a powerful JavaScript debugging environment for Mozilla based browsers.

Rated 4 out of 5 stars (50)
102,871 משתמשים

UnMHT

UnMHT allows you to view MHT (MHTML) web archive format files, and save complete web pages, including text and graphics, into a single MHT file in Firefox/SeaMonkey.

Rated 4 out of 5 stars (234)
95,447 משתמשים

DOM Inspector נדרשת הפעלה מחדש

DOM Inspector is a tool that can be used to inspect and edit the live DOM of any web document or XUL application. The DOM can be navigated using a two-paned window displaying a variety of different views on the document and all nodes within.

Rated 5 out of 5 stars (72)
95,260 משתמשים

Quicktext נדרשת הפעלה מחדש

Quicktext is an extension for Thunderbird that lets you create templates that can be easily inserted into your own emails.

Rated 4 out of 5 stars (332)
94,276 משתמשים

Toolbar Buttons

Adds toolbar buttons to the customize toolbar window in several programs including Firefox, Thunderbird and SeaMonkey. Some of the buttons make commonly preformed actions quicker, others add new functionality.

Rated 4 out of 5 stars (318)
87,396 משתמשים

adaware ad block

By blocking annoying ads and nosy trackers, adaware ad block nearly doubles your browsing speed! And with the most robust antivirus-level cloud-scanning technology of any ad blocker on the market, you’ll be safe from the latest cyber-threats.

Rated 4 out of 5 stars (51)
84,653 משתמשים

Signature Switch נדרשת הפעלה מחדש

Switch the signature on/off or choose a new one from your predefined set...

Rated 4 out of 5 stars (188)
81,531 משתמשים

FoxClocks

FoxClocks shows times around the world - or just your local time - at the bottom of your browser. It deals with daylight saving time so you don't have to.

Rated 4 out of 5 stars (311)
55,998 משתמשים

Google Calendar Tab נדרשת הפעלה מחדש

Adds the Google Calendar web interface as a new tab directly into Thunderbird. Creating and viewing events works just as it would in a browser like Firefox

Rated 4 out of 5 stars (85)
54,436 משתמשים

Exif Viewer נדרשת הפעלה מחדש

Displays the Exif and IPTC data in local and remote JPEG images.

Rated 4 out of 5 stars (86)
53,698 משתמשים

Ad-Blocker

Ad Blocker lets you block all ads, tracking & malware from the web world. It is an effective solution to browse the web without offensive and annoying ads you hate to see.

Rated 4 out of 5 stars (123)
50,829 משתמשים

ProfileSwitcher נדרשת הפעלה מחדש

It adds some options to launch easily other profiles and the Profile Manager.

Rated 4 out of 5 stars (87)
44,822 משתמשים