הרחבות בדירוג הגבוה ביותר

הרשמה כמנוי

Theme Font & Size Changer מומלצים

Theme Font & Size Changer lets you change the global font size and font family used for the user interface in Firefox. Design your browser with your favorite font.

Rated 5 out of 5 stars (188)
94,415 משתמשים

QuickFolders (Tabbed Folders) נדרשת הפעלה מחדש

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

Rated 5 out of 5 stars (117)
20,393 משתמשים

Classic Toolbar Buttons

'Classic Toolbar Buttons' add-on restores old toolbar button ui (known from Fx 4-7s small view, Fx 4-12s large view & Tb 5-14) for current Firefox, Thunderbird and Seamonkey versions.

Beta builds on versions page!

Rated 5 out of 5 stars (132)
29,112 משתמשים

NewScrollbars (aka NoiaScrollbars) נדרשת הפעלה מחדש

The "NewScrollbars"-extension replaces default scrollbars of Firefox and Thunderbird with colorized ones (partly) known from "Noia themes".

Rated 5 out of 5 stars (93)
14,871 משתמשים

EHTip נדרשת הפעלה מחדש

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

Rated 5 out of 5 stars (63)
1,492 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

Rated 5 out of 5 stars (288)
171,240 משתמשים

Adblock Plus מומלצים

הפרסומות מציקות לך? מוטרד ממעקב אחריך? הבאנרים מפריעים לך? התקינו עכשיו את Adblock Plus כדי לקבל חזרה את השליטה באינטרנט וכדי לשנות את הדרך שבה אתה צופה ברשת.

סקירת וידאו קצרה באנגלית זמינה ב־http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (5,813)
14,033,855 משתמשים

Add-ons Manager Context Menu נדרשת הפעלה מחדש

Add more items to Add-ons Manager context menu.

Rated 5 out of 5 stars (40)
116,438 משתמשים

XNote++ נדרשת הפעלה מחדש

Persistent sticky notes for Thunderbird associated to mails.
This is a port to Thunderbird >= 3 based on XNote 2.1.0 ( https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/3093 ) with bugfixes and additional features.

Rated 5 out of 5 stars (66)
18,869 משתמשים

Address Close Button נדרשת הפעלה מחדש

Adds a Address Close Button to mail compose window.

Rated 5 out of 5 stars (23)
10,514 משתמשים

HTitle (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

Hide title bar if window is maximized.

[!] This add-on has been discontinued.

This extension created only for GNOME 3. It can create problems with another DE. However, you can use HTitle at your own risk (need enable "legacy" mode on settings).

Rated 5 out of 5 stars (127)
4,715 משתמשים

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

Rated 5 out of 5 stars (439)
338,162 משתמשים

Automatic Dictionary

Remembers the language you use with a person or group of people, and switches the spellchecker language automatically for you next time. You do not have to do it manually any more. It remembers and switches it for you.

Rated 5 out of 5 stars (29)
3,056 משתמשים

Search Results Sort By Date Not Relevance נדרשת הפעלה מחדש

Makes search results sort by "date" instead of "relevance" by default.

Rated 5 out of 5 stars (15)
2,930 משתמשים

Saved Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

Rated 5 out of 5 stars (277)
74,401 משתמשים

Add-ons Manager - Version Number

Restores version numbers for all installed add-ons inside Add-on Manager on Firefox, Thunderbird and Seamonkey.

Rated 5 out of 5 stars (22)
1,689 משתמשים

Close tab on ESC נדרשת הפעלה מחדש

Closes a Mozilla Thunderbird tab when pressing the Escape key.

Rated 5 out of 5 stars (38)
2,542 משתמשים

Slim Add-ons Manager

The Add-ons Manager slims down!
This add-on reduces the height of entries in the Add-on Manager, so you can display more of them at a time.

Rated 5 out of 5 stars (51)
5,949 משתמשים

Sun Cult נדרשת הפעלה מחדש

Worldwide Sunrise, Sunset, Twilight, Moonrise and Moonset...

Rated 5 out of 5 stars (105)
2,891 משתמשים

CantoFish נדרשת הפעלה מחדש

CantoFish is a popup Cantonese-English dictionary for Firefox. It contains over 200,000 entries and works with both traditional and simplified Chinese characters. The Yale and Jyutping romanization systems are supported, as well as Mandarin pinyin.

Rated 5 out of 5 stars (23)
520 משתמשים