היסטורית הגירסאות של Xuxen

8 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

גרסאות אלו מוצגות למטרות בדיקה. עליך תמיד להשתמש בגרסה העדכנית של התוספת.

גרסה 5.0.2.1-typefix 803.8 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 55.*, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.41, Thunderbird 3.0a1pre - 45.0

גרסה 5.0.3 799.9 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 46.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.42, Thunderbird 3.0a1pre - 46.0

גרסה 5.0.2 799.5 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 45.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.41, Thunderbird 3.0a1pre - 45.0

גרסה 5.0 801.3 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 45.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.41, Thunderbird 3.0a1pre - 45.0

גרסה 4.0.1 620.0 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 45.0, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.41, Thunderbird 3.0a1pre - 45.0

Firefox 4 compatible version.

גרסה 4.0 620.0 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 3.7a6pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.1b2, Thunderbird 3.0a1pre - 3.2a1pre

גרסה 3.0 468.0 KiB עובד עם Firefox 3.0a8pre - 3.6a1pre, SeaMonkey 2.0a1pre - 2.0a2, Thunderbird 3.0a1pre - 3.0b2pre

- Hunspell engine (for use with Firefox 3+)
- GPL license

גרסה III 431.0 KiB עובד עם Firefox 2.0 - 3.0.*, SeaMonkey 1.1 - 2.0a2, Thunderbird 2.0 - 3.0b1pre