צלמית של Text Link

Text Link 5.0.2016031501 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Piro (piro_or)

Allows URI texts written in webpages to be loaded by double clicks.