צלמית של Open in Browser

Open in Browser 1.18 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Sylvain Pasche

Offers the possibility to display documents in browser window.