על מנת לנסות את אלפי התוספות הזמינות כאן, הורידו את Mozilla Firefox, דרך מהירה וחופשית לגלוש ברשת!

סגירה

ברוכים הבאים לתוספות של Firefox.

ניתן לבחור מבין אלפי תכונות וסגנונות נוספים כדי להתאים את Firefox לטעמך.

סגירה

בדרכים?

Check out our Mobile Add-ons site.

סגירה

היסטורית הגרסאות של Mozilla Archive Format, with MHT and Faithful Save

51 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

גרסאות אלו מוצגות למטרות בדיקה. עליך תמיד להשתמש בגרסה העדכנית של התוספת.

גרסה 5.2.1 424.9 KiB עובד עם Firefox 52.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

This add-on is only compatible with Firefox Extended Support Release (ESR) until August 21, 2018.

The commands to save web pages as MAFF or MHTML are now disabled by default, and additional information on compatibility and file format conversion is displayed when updating from previous versions.

The save commands can be enabled again from the options of the add-on, keeping in mind that current versions of Firefox and future versions of Firefox ESR will not be able to open the pages saved in this way.

See the official website for details.

גרסה 5.2.0 424.9 KiB עובד עם Firefox 52.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

This add-on will not work in future versions of Firefox.

Several changes have been made in version 5.2 to help the transition to alternative solutions for archiving web pages locally:

– The original location is now preserved in a source code comment when saving complete web pages, despite this information will not be displayed by future versions of Firefox.
– When converting web archives to complete web pages, the modification time of the support folder is now updated as well.
– The internal notation used to indicate resources that were not saved was shortened in order to make the source code of converted pages more consistent.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 5.1.2 424.2 KiB עובד עם Firefox 52.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

This add-on will not work in future versions of Firefox.

Several changes have been made in version 5.1 to help the transition to alternative solutions for archiving web pages locally:

– The commands to save web pages as MAFF or MHTML are now disabled by default when the add-on is installed in Firefox.
– When updating from previous versions, the add-on now displays information on compatibility and file format conversion.
– The Saved Pages Conversion Wizard now allows extracting files such as images when they were saved in an archive individually.
– The reliability of the conversion has been improved for pages containing redirections.
– It is now possible to convert pages that would take a long time to load.
– When converting complete web pages to other formats, the files to process are identified more accurately.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 5.1.1 424.2 KiB עובד עם Firefox 52.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

This add-on will not work in future versions of Firefox.

Several changes have been made in version 5.1 to help the transition to alternative solutions for archiving web pages locally:

– The commands to save web pages as MAFF or MHTML are now disabled by default when the add-on is installed in Firefox.
– When updating from previous versions, the add-on now displays information on compatibility and file format conversion.
– The Saved Pages Conversion Wizard now allows extracting files such as images when they were saved in an archive individually.
– The reliability of the conversion has been improved for pages containing redirections.
– It is now possible to convert pages that would take a long time to load.
– When converting complete web pages to other formats, the files to process are identified more accurately.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 5.1.0 424.2 KiB עובד עם Firefox 52.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

This add-on will not work in future versions of Firefox.

Several changes have been made in version 5.1 to help the transition to alternative solutions for archiving web pages locally:

– The commands to save web pages as MAFF or MHTML are now disabled by default when the add-on is installed in Firefox.
– When updating from previous versions, the add-on now displays information on compatibility and file format conversion.
– The Saved Pages Conversion Wizard now allows extracting files such as images when they were saved in an archive individually.
– The reliability of the conversion has been improved for pages containing redirections.
– It is now possible to convert pages that would take a long time to load.
– When converting complete web pages to other formats, the files to process are identified more accurately.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 5.0.0 423.1 KiB עובד עם Firefox 52.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

This add-on will not work in future versions of Firefox.

Several changes have been made in version 5.0 to help the transition to alternative solutions for archiving web pages locally:

– On the latest version of Firefox, the options dialog now warns that the add-on will not work in the future, and allows the Save In Archive commands to be disabled while keeping the ability to open existing archives.
– On Windows, file associations for MHTML are not created by default anymore, while MAFF files are still associated with the browser. The associations are now created for the current user only, even if the browser is executed with administration privileges.
– The Saved Pages Conversion Wizard has been redesigned so that by default it will search the Downloads folder for web archives and convert them to complete web pages with separate folders for data files.
– The reliability and speed of the conversion has been improved, and the browser will now work offline during the process by default.
– Multi-page MAFF archives can now be converted to individual MHTML archives or to complete web pages with separate folders for data files.
– Saving a complete web page now always takes an exact snapshot even if the Save In Archive commands are disabled.
– The compatibility of saved MHTML files with recent versions of Microsoft Internet Explorer and Google Chrome has been improved.
– The welcome page is not displayed at startup anymore. Future versions of the add-on will display a new welcome page with information on compatibility and file format conversion.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.1.4 467.7 KiB עובד עם Firefox 45.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

Mozilla Archive Format 4.1.4 has the following user-visible improvements over version 4.1.3:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.1.3 467.7 KiB עובד עם Firefox 45.0 - 56.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

Mozilla Archive Format 4.1.3 has the following user-visible improvements over version 4.1.2:

– Fix: When installing the add-on for the first time in Firefox 54, multi-process could inadvertently remain enabled until the next restart, even though the add-on is marked as incompatible.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.1.2 467.2 KiB עובד עם Firefox 45.0 - 45.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

Mozilla Archive Format 4.1.2 has the following user-visible improvements over version 4.1.1:

– Fix: Inaccessible files and directories are now ignored when looking for pages to convert.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.1.1 467.2 KiB עובד עם Firefox 45.0 - 45.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

Mozilla Archive Format 4.1.1 has the following user-visible improvements over version 4.1.0:

– Fix: Conversion to MHTML and MAFF from other formats could fail, and images would not be converted.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.1.0 466.8 KiB עובד עם Firefox 45.0 - 45.*, SeaMonkey 2.46 - 2.46.*

Mozilla Archive Format 4.1.0 has the following user-visible improvements over version 4.0.2:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey. As part of the change, support for upgrading directly from version 0.7.1 or earlier of the add-on was removed. Very old systems that are upgraded directly may be affected by the inability to open any MAFF archive.
– Change: The internal integration with the browser source code has been modified, potentially affecting compatibility with third-party add-ons that also integrate with the browser using internal methods.
– Fix: Background tabs restored from a previous session are now reloaded correctly when saving multiple tabs in an archive.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.0.2 474.2 KiB עובד עם Firefox 38.0 - 38.*, SeaMonkey 2.38 - 2.38.*

Mozilla Archive Format 4.0.2 has the following user-visible improvements over version 4.0.1:

– Change: This version is now marked as incompatible with multi-process, solving an issue in Firefox 51 and later versions for which multi-process could be inadvertently enabled even though this add-on was installed.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.0.1 474.1 KiB עובד עם Firefox 38.0 - 38.*, SeaMonkey 2.38 - 2.38.*

Mozilla Archive Format 4.0.1 has the following user-visible improvements over version 4.0.0:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 4.0.0 474.2 KiB עובד עם Firefox 38.0 - 38.*, SeaMonkey 2.38 - 2.38.*

Mozilla Archive Format 4.0.0 introduces partial compatibility with multi-process Firefox.

– When multi-process Firefox is enabled, compatibility information is displayed in English in the main pane of the options dialog, and the dialog is shown automatically the first time this condition is detected.
– Full support for displaying the contents of web archives.
– The notification bar with information about the original save date and location is not displayed when multi-process Firefox is enabled.
– Web archives cannot be created when multi-process Firefox is enabled, however it is now possible to use the browser's standard save system to save complete web pages in multiple files, without disabling the add-on first.

Several features have been removed or redesigned in preparation for full compatibility with multi-process Firefox:

– Taking an exact snapshot of the page is now required to create web archives, and the browser's standard save system can only be used to save complete web pages in multiple files. All the generated MHTML files are now fully compatible with other browsers, since the option to create partially compatible archives using the browser's standard save system is not available anymore.
– The separate Archives dialog and the integrated Save Complete component have been removed.
– The existing integration with the page context menu, the Tools menu, and the application menu of older versions of Firefox has been removed in favor of the integration with the customizable menu button.
– The preference to use the page title instead of the default suggested file name in the "Save As" dialog has been removed since this is now the default naming strategy in Firefox.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.1.3 514.5 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.1.3 has the following user-visible improvements over version 3.1.2:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.
– New: The first time a version of the add-on previously installed from the Release Channel is run on a pre-release version of the browser, a page is displayed asking to receive the add-on updates from the Beta Channel available on the official Mozilla Add-ons website.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.1.2 509.6 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.1.2 has the following user-visible improvements over version 3.1.1:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.1.1 509.6 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.1.1 has the following user-visible improvements over version 3.1.0:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.1.0.1-signed 509.5 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.1.0 has the following changes over version 3.0.4:

– Change: The internal structure of the source code has been modified, removing compatibility with older versions of Firefox and SeaMonkey. This may also affect compatibility with third-party add-ons that integrate with Mozilla Archive Format using internal methods.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.0.4.1-signed 525.3 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.0.4 has the following user-visible improvements over version 3.0.3:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.0.3.1-signed 525.2 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.0.3 has the following user-visible improvements over version 3.0.2:

– Change: Compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.0.2.1-signed 525.2 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.0.2 has the following user-visible improvements over version 3.0.1:

– Change: Saving pages in archives by default can now be prevented by changing the file type in the "Save As" dialog in Firefox 29 and later versions.
– Fix: The toolbar button of the Work Offline add-on was corrupted in Firefox 28.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.0.1.1-signed 525.0 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.0.1 has the following user-visible improvements over version 3.0.0:

– Change: Now the Save Page command saves HTML and XHTML documents in archives by default, for improved compatibility with the user interface of the latest version of Firefox.
– Fix: Sometimes saving pages with several elements could fail, reporting the error "too much recursion".

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 3.0.0.1-signed 524.3 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 3.0 features increased compactness when saving pages, as well as several other improvements and changes over the previous versions.

– Stylesheet rules that don't apply to any element in the current page are now removed from the saved file. This can greatly increase compactness when content is modified by scripts or other extensions before saving.

– The option to take an exact snapshot of the page is now selected by default, to take advantage of various improvements in the save method, even if it was deselected in a previous version of the add-on. The browser's standard save system and the integrated Save Complete component can still be selected from the options dialog and the internal configuration settings respectively.

– The notification bar with information about the original save date and location can now be disabled from the options.

– Now file associations on Windows are created correctly when using the add-on in third-party browsers based on Firefox or SeaMonkey.

– The option to display an archive information icon in the status bar is not available anymore, together with the option to display the icon in the location bar at all times. The icon can only be displayed in the location bar when an archived page is opened.

– The creation of MHTML files that are fully compatible with other browsers cannot be explicitly disabled anymore. All the generated MHTML files are now fully compatible, as long as the option to take an exact snapshot of the page is selected.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 2.0.9.1-signed 514.6 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 2.0.9 has the following user-visible improvements over version 2.0.8:

– Fix: Converting web archives to complete web pages did not work in the Saved Pages Conversion Wizard.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 2.0.8.1-signed 514.5 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 2.0.8 has the following user-visible improvements over version 2.0.7:

– Fix: The Open File menu command didn't work on Firefox 17, as well as the latest version of SeaMonkey.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 2.0.7.1-signed 514.4 KiB עובד עם Firefox 10.0 - 11.*, SeaMonkey 2.7 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 2.0.7 provides compatibility with the latest versions of Firefox and SeaMonkey. This update is not compatible with Firefox 3.6 and SeaMonkey 2.1, that are supported by Mozilla Archive Format 2.0.6 only.

גרסה 2.0.6.1-signed 514.0 KiB עובד עם Firefox 3.6 - 17.*, SeaMonkey 2.1 - 2.8.*

Mozilla Archive Format 2.0.6 has the following user-visible improvements over version 2.0.5:

– Fix: Sometimes blank tabs appeared instead of actual content when opening multi-page MAFF archives on Firefox 12 and later versions.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 2.0.5.1-signed 514.0 KiB עובד עם Firefox 3.6 - 14.0, SeaMonkey 2.1 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 2.0.5 has the following user-visible improvements over version 2.0.4:

– Fix: Opening MAFF archives containing file names that used international characters didn't work on Firefox 10 and later versions.
– Fix: Inline stylesheets containing international characters were not saved correctly when the option to take a faithful snapshot of the page was selected.
– Fix: The edited content of form fields wasn't saved if the original web page didn't specify the type of field correctly.
– Fix: When using the More Tools Menu add-on, the visibility of the Mozilla Archive Format menu items wasn't always updated correctly.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 2.0.4.1-signed 504.0 KiB עובד עם Firefox 3.6 - 11.*, SeaMonkey 2.1 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 2.0.4 has the following user-visible improvements over version 2.0.2:

– Fix: Opening multi-page MAFF archives didn't work on Firefox 9 and later versions.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/

גרסה 2.0.2.1-signed 504.0 KiB עובד עם Firefox 3.6 - 11.*, SeaMonkey 2.1 - 2.7.*

Mozilla Archive Format 2.0.2 has the following user-visible improvements over version 2.0.1:

– Fix: Content encoded using the "data:" URI scheme was not saved correctly when the option to take a faithful snapshot of the page was selected.
– Fix: Content generated dynamically inside frames was not saved if the "src" attribute was missing from the frame element.
– Fix: Sometimes content could be missing from pages saved under a low memory condition.
– Fix: When saving pages on Firefox 6 and later versions, sometimes an error message was displayed despite the page was saved correctly.

Thanks to Walter Green for reporting the issues and for helping out with validating the solutions.

You can find the full list of changes and known issues on the official site: http://maf.mozdev.org/