צלמית של Download Statusbar

Download Statusbar 0.9.10.1-signed.1-signed נדרשת הפעלה מחדש

מאת C.J.

View and manage downloads from a tidy statusbar - without the download window getting in the way of your web browsing.

Thanks Tekzilla for your awesome review! Click here to see their video: http://youtu.be/BUDqWrJ-Vao

תוספת זו סומנה כניסיונית ע״י המפתחים שלה