צלמית של BlackFox V2-Blue

BlackFox V2-Blue 2.5.1 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Zigboom

BlackFox - Blue version.
A dark and hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.