Icon of Tangobird

Tangobird 2.9.1

par Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.