Kennisnet Mediatheek Extensie 1.9

Contrat de licence d’utilisateur final

Le module Kennisnet Mediatheek Extensie nécessite que vous acceptiez le Contrat de licence d’utilisateur final suivant avant de procéder à l’installation :

Gebruiksvoorwaarden Mediatheek Extensie
Door de Mediatheek Extensie te gebruiken (gebruik is onder andere maar niet uitsluitend het installeren, publiceren, kopiëren en distribueren van de Mediatheek Extensie) stemt u ermee in aan deze gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn en deze na te leven. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt dient u de Mediatheek Extensie niet te installeren en te gebruiken.
Kennisnet wijst er u hierbij op dat de aansprakelijkheid wordt beperkt en er geen garanties worden gegeven voor het functioneren van de Mediatheek Extensie.

Wijziging van de voorwaarden
Kenisnet kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. U wordt aangeraden de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. De actuele en van toepassing verklaarde gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op http://mediatheekextensie.kennisnet.nl/voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden moet u het gebruik van de Mediatheek Extensie staken. Als u het gebruik van de Mediatheek Extensie niet staakt, wordt uw gebruik van de Mediatheek Extensie voortgezet onder de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Gebruik Mediatheek Extensie
De Mediatheek Extensie is alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en wordt aan de gebruiker in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst.
De Mediatheek Extensie mag – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennisnet - door de gebruiker niet worden gewijzigd, gekopieerd of aan derden in licentie worden gegeven. Evenmin mogen er van de Mediatheek Extensie afgeleide werken worden gecreëerd. De Mediatheek Extensie mag niet zodanig worden gebruikt dat de Kennisnet diensten beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of gehinderd kunnen worden.

Opmerkingen en Verbeteringen
Als u ideëen, opmerkingen of verbeteringen van de functionaliteit of techniek heeft van de Mediatheek Extensie kunt u deze mailen via de website http://mediatheekextensie.kennisnet.nl. Kennisnet behoudt zich het recht voor om de aangedragen verbeteringen naar eigen inzicht en zonder nadere toestemming of compensatie te gebruiken of uw opmerkingen te reproduceren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken in producten en of diensten van Kennisnet.

Garantie
Kennnisnet wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook die wordt veroorzaakt door uw gebruik van de Mediatheek Extensie. De Mediatheek Extensie wordt “as is” aangeboden zodoende verstrekt Kennisnet geen enkele garantie. Inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel.
Wanneer u de Mediatheek Extensie installeert en of gebruikt stemt u ermee in dat u dit naar eigen inzicht en voor eigen risico doet en uitsluitend uzelf aansprakelijk bent bij het ontstaan van schade aan uw computersysteem of bij gegevensverlies naar aanleiding van het installeren of gebruiken van de Mediatheek Extensie.

Algemeen
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands Recht toepasselijk.

Revenir à Kennisnet Mediatheek Extensie…