Noté 5 sur 5 étoiles

Hiện tại AVIM đã gõ được Tiếng Việt mọi nơi trong các họ của Mozilla nhưng trong firefox tuy gõ được Tiếng Việt trong phần Orgazine Bookmarks nhưng khi bỏ chuột ra khỏi phần đã gõ (ở đây là tên Bookmarks ) thì chữ của của Bookmarks không được thay !
Nhóm tác giả cảm phiền hãy check thử xem cái lỗi này có xảy ra trên các phiên bản FF khác và trên nền Windows hay không ? Mình sử dụng Firefox 3.0.5 trên Ubuntu 8.10 !

Cette critique concerne une version précédente du module (20080728.265). 

Vấn đề này đã được giải quyết trong phiên bản 20080728.280. Cám ơn bạn đã báo cáo về nó.