Shashikant Oak

About me

Developer Information
Name Shashikant Oak
Location Pune
Occupation रिटायर्ड
User since November 9, 2009
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Marathi Dictionary

शशिकांत ओक Rated 4 out of 5 stars

Multi ling नावाचे अॅप्स एंड्रॉईड उपयोगकरणाऱ्यांच्या मोबाईल धारकांसाठी फार सोईचे आहे. मी त्यातील मराठीचा इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड वापरतो. त्यात पर्यायी शब्द ही पुरवायची सोय फार प्रगत आहे असे जाणवते. तशी सोय पीसीवर उपलब्ध आहे काय? असली तर त्याची माहिती द्यावी. व्यक्तिगत मो संपर्कासाठी 09881901049.

This review is for a previous version of the add-on (9.3).  This user has a previous review of this add-on.

Marathi Dictionary

शशिकांत ओक Rated 5 out of 5 stars

मराठीभाषा लेखनशुद्धीसाठी गरजेची सुविधा... हळू हळू वापर करणाऱ्यांच्या भर टाकण्याने अधिक समृद्ध होईल. शंतनू व ओंकार आपल्याकष्टांचे कौतुक...

This review is for a previous version of the add-on (9.3).