Icon of Tangobird

Tangobird 3.0

by Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.