İdíl-Ural Tatarça Tíl Distesí [Qazan Tatar LP] Version History

30 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 30.0 319.0 kB Works with Firefox 30.0a2 - 30.*

Firefox 30 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 29.0 317.8 kB Works with Firefox 29.0a2 - 29.*

Firefox 29 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 28.0 312.4 kB Works with Firefox 28.0a2 - 28.*

Firefox 28 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 27.0 308.3 kB Works with Firefox 27.0a2 - 27.*

Firefox 27 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 25.0 299.4 kB Works with Firefox 25.0a2 - 25.*

Firefox 25 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 23.0 299.0 kB Works with Firefox 23.0a2 - 23.*

Firefox 23 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)).

Version 22.0 292.9 kB Works with Firefox 22.0a2 - 22.*

Firefox 22 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)).

Version 20.0 276.1 kB Works with Firefox 20.0a2 - 20.*

Firefox 20 öçön yañartıldı.

Version 19.0.1-signed.1-signed 286.6 kB Works with Firefox 19.0a2 and later

Firefox 19 öçön yañartıldı.

Version 18.0.1-signed.1-signed 284.5 kB Works with Firefox 18.0a2 and later

Firefox 18 öçön yañartıldı.

Version 17.0.1-signed.1-signed 280.6 kB Works with Firefox 17.0a2 and later

Firefox 17 öçön yañartıldı.

Version 16.0.1-signed.1-signed 279.0 kB Works with Firefox 16.0a2 and later

Firefox 16 öçön yañartıldı.

Version 15.0.1-signed.1-signed 269.3 kB Works with Firefox 15.0a2 and later

Firefox 15 öçön yañartıldı.

Version 14.0.1-signed.1-signed 264.2 kB Works with Firefox 14.0a2 and later

Firefox 14 öçön yañartıldı.

Version 13.0.1-signed.1-signed 260.1 kB Works with Firefox 13.0a2 and later

Firefox 13 öçön yañartıldı.

Version 12.0.1-signed.1-signed 256.4 kB Works with Firefox 12.0a2 and later

Firefox 12 öçön yañartıldı.

Version 11.0.1-signed.1-signed 254.6 kB Works with Firefox 11.0a2 and later

Firefox 11 öçön yañartıldı.

Version 10.0.1.1-signed.1-signed 251.4 kB Works with Firefox 10.0a2 and later

Firefox 10 öçön yañartıldı.

XML ayırıştıruçısı tarafınnan talep itílgení kíbík, syncSetup.dtd tercíme dosyesíndegí " remzí " bularaq "qaçırıldı" (İñglizçesí: "escaped as").

Version 10.0.1-signed.1-signed 251.3 kB Works with Firefox 10.0a2 and later

Firefox 10 öçön yañartıldı.

Version 9.0.1-signed.1-signed 243.7 kB Works with Firefox 9.0a2 and later

Firefox 9 öçön yañartıldı.

Version 8.0.1-signed.1-signed 242.9 kB Works with Firefox 8.0a2 and later

Firefox 8 öçön yañartıldı.

Version 7.0.1.1-signed.1-signed 240.0 kB Works with Firefox 7.0a2 and later

Firefox 7.0 öçön yañartıldı.

Version 6.0.1-signed.1-signed 239.4 kB Works with Firefox 6.0a2 and later

Firefox 6.0 öçön yañartıldı.

Version 5.0.1-signed.1-signed 237.1 kB Works with Firefox 5.0a2 and later

Firefox 5.0 öçön yañartıldı.

Version 3.6.3 173.1 kB Works with Firefox 3.6 - 3.6.*

Firefox 3.6 öçön yañartıldı.

Xosusî meğlümatığız xezír yaxşıraq yaqlana.

Version 3.6.2 172.0 kB Works with Firefox 3.6 - 3.6.*

Firefox 3.6 öçön yañartıldı.

Xosusî meğlümatığız xezír yaxşıraq yaqlana.

Version 3.5.0.0 206.8 kB Works with Firefox 3.5b4pre - 3.5.*

Firefox 3.5 öçön yañartıldı.

Version 3.0.5.0 208.9 kB Works with Firefox 3.0b1 - 3.0.*

Beğzí tercíme yañartmaları.

Version 3.0.0.0.0 208.9 kB Works with Firefox 3.0b1 - 3.0.*

Firefox 3 öçön yañartıldı. Xosusîyat ximayesí yaxşırtıldı.

Version 2.0.0.4beta 325.6 kB Works with Firefox 1.5 - 2.0.0.*

Yerdem Íçtelígí tışında Firefox temamen Tatarçalaştırılğan xelde.