İdíl-Ural Tatarça Tíl Distesí [Qazan Tatar LP] Version History

28 versions

Be careful with old versions!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

Version 30.0 311.5 KiB Works with Firefox 30.0a2 - 30.*

Firefox 30 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 29.0 310.4 KiB Works with Firefox 29.0a2 - 29.*

Firefox 29 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 28.0 305.0 KiB Works with Firefox 28.0a2 - 28.*

Firefox 28 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 27.0 301.0 KiB Works with Firefox 27.0a2 - 27.*

Firefox 27 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)). Moña bağlı bularaq, AMO'nıñ bír östeme sörömíníñ maksimal sörömín xataen kütermewí öçön 24.0.2 sörömínnen birlí östemege bír waqıtlı çişílíş köylenmesí de östeldí.

Version 23.0 292.0 KiB Works with Firefox 23.0a2 - 23.*

Firefox 23 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)).

Version 22.0 286.0 KiB Works with Firefox 22.0a2 - 22.*

Firefox 22 öçön yañartıldı.

Formal bularaq, östemeníñ qoroluwın qulaylaştıruwı (başqa bír östemege yaki qullanuçınıñ bir köylenmení quldan üzgertüwíne beylí bulmawı) we Törkçe Firefox oxşatması xosusiyetleríne iye bulğanınnan 22.0 sörömínnen birlí östemeníñ törö "tíl distesí"nnen "suzıntı"ğa üzgerttírílgendír (ílík te bír möddet suzıntı töröne iye idí (iskí ısulğa qaytış bularaq ta sanala alır)).

Version 20.0 269.6 KiB Works with Firefox 20.0a2 - 20.*

Firefox 20 öçön yañartıldı.

Version 19.0.1-signed.1-signed 279.9 KiB Works with Firefox 19.0a2 - 19.*

Firefox 19 öçön yañartıldı.

Version 18.0.1-signed.1-signed 277.9 KiB Works with Firefox 18.0a2 - 18.0.*

Firefox 18 öçön yañartıldı.

Version 17.0.1-signed.1-signed 274.0 KiB Works with Firefox 17.0a2 - 17.*

Firefox 17 öçön yañartıldı.

Version 16.0.1-signed.1-signed 272.5 KiB Works with Firefox 16.0a2 - 16.*

Firefox 16 öçön yañartıldı.

Version 15.0.1-signed.1-signed 263.0 KiB Works with Firefox 15.0a2 - 15.*

Firefox 15 öçön yañartıldı.

Version 14.0.1-signed.1-signed 258.0 KiB Works with Firefox 14.0a2 - 14.*

Firefox 14 öçön yañartıldı.

Version 13.0.1-signed.1-signed 254.0 KiB Works with Firefox 13.0a2 - 13.*

Firefox 13 öçön yañartıldı.

Version 12.0.1-signed.1-signed 250.4 KiB Works with Firefox 12.0a2 - 12.*

Firefox 12 öçön yañartıldı.

Version 11.0.1-signed.1-signed 248.7 KiB Works with Firefox 11.0a2 - 11.*

Firefox 11 öçön yañartıldı.

Version 10.0.1.1-signed.1-signed 245.5 KiB Works with Firefox 10.0a2 - 10.*

Firefox 10 öçön yañartıldı.

XML ayırıştıruçısı tarafınnan talep itílgení kíbík, syncSetup.dtd tercíme dosyesíndegí " remzí " bularaq "qaçırıldı" (İñglizçesí: "escaped as").

Version 9.0.1-signed.1-signed 237.9 KiB Works with Firefox 9.0a2 - 9.*

Firefox 9 öçön yañartıldı.

Version 8.0.1-signed.1-signed 237.2 KiB Works with Firefox 8.0a2 - 8.*

Firefox 8 öçön yañartıldı.

Version 7.0.1.1-signed.1-signed 234.4 KiB Works with Firefox 7.0a2 - 7.*

Firefox 7.0 öçön yañartıldı.

Version 6.0.1-signed.1-signed 233.7 KiB Works with Firefox 6.0a2 - 6.*

Firefox 6.0 öçön yañartıldı.

Version 5.0.1-signed.1-signed 231.5 KiB Works with Firefox 5.0a2 - 5.*

Firefox 5.0 öçön yañartıldı.

Version 3.6.3 169.0 KiB Works with Firefox 3.6 - 3.6.*

Firefox 3.6 öçön yañartıldı.

Xosusî meğlümatığız xezír yaxşıraq yaqlana.

Version 3.6.2 168.0 KiB Works with Firefox 3.6 - 3.6.*

Firefox 3.6 öçön yañartıldı.

Xosusî meğlümatığız xezír yaxşıraq yaqlana.

Version 3.5.0.0 202.0 KiB Works with Firefox 3.5b4pre - 3.5.*

Firefox 3.5 öçön yañartıldı.

Version 3.0.5.0 204.0 KiB Works with Firefox 3.0b1 - 3.0.*

Beğzí tercíme yañartmaları.

Version 3.0.0.0.0 204.0 KiB Works with Firefox 3.0b1 - 3.0.*

Firefox 3 öçön yañartıldı. Xosusîyat ximayesí yaxşırtıldı.

Version 2.0.0.4beta 318.0 KiB Works with Firefox 1.5 - 2.0.0.*

Yerdem Íçtelígí tışında Firefox temamen Tatarçalaştırılğan xelde.