இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, Puntuado con 5 de 5 estrellas

இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, தொடரட்டும் உங்கள் பணி.

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.8). 

மேம்படுத்த வேண்டுகிறேன் Puntuado con 3 de 5 estrellas

நல்ல நீட்சி சவாலான தமிழ்ச் சொல்லியலில் சிறப்பான திருத்தி. ஒரு வினைச் சொல்லின் அனைத்துப் பரிமாணத்தையும் கண்டுகொள்ளுமானால் இன்னும் சிறப்பு

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.8). 

yah Puntuado con 4 de 5 estrellas

gdgd

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.8). 

Puntuado con 4 de 5 estrellas

super ext

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.8). 

Puntuado con 4 de 5 estrellas

மிக மிக நன்றி..!வலை தளத்தில் இப்படியொரு அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்து ம் போது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.. நன்றி..! க்ரோமிலும் இப்படியொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்...

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.6). 

Puntuado con 5 de 5 estrellas

Nice one... Please make it available for chrome too...

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.3). 

Puntuado con 4 de 5 estrellas

நன்றாக வேலை செய்கிறது. இந்த பயனுள்ள நீட்சி குரோம் உலாவியிலும் கிடைக்கப் பெற வேண்டும். நன்றி.

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.3). 

Thanks for this extension Puntuado con 5 de 5 estrellas

It is very useful extension. Working very well. Grete to know that my friends are worked on this extension. Thank you very much,..!!

Esta valoración es de una versión anterior del complemento (0.3).