Icono de miniFoxFlat

miniFoxFlat 0.4.3 Necesita reiniciarse

por Sethnakht

miniFox theme with almost everything 2D flat...