Icon of Tangobird

Tangobird 3.1

by Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.