Miljan

About me

Developer Information
Name Miljan
User since July 2, 2011
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Not yet rated

My Reviews

Српски речник - Serbian Dictionary

Rated 5 out of 5 stars

Одлична екстензија. Да би радила у новијем Thunderbird-у едитујте следећи фајл на Windows XP платформи:C:\Documents and Settings\*****\Application Data\Thunderbird\Profiles\r2erw6eu.default\extensions\sr-RS@dictionaries.addons.mozilla.org\install.rdf
(На осталим Windows платформама је вероватно слично) У путањи ***** заменити са корисничким именом, а и профил може имати друго име. А у самом фајлу install.rdf после тага <em:maxVersion> заменити број који стоји са неким већим нпр. 5.0 ако је у питању Thunderbird 5. А може и 10.0 или слично. Иначе, ово ради са свим екстензијама.
Такође, слична је процедура и са FF, јер се овај фајл налази и у свакој xpi тј. zip архиви. Може и процедура: extension download, rename to zip, unpack, edit install.rdf, repack, rename to xpi, install.

This review is for a previous version of the add-on (0.18).